سخنان امام خمینی (ره) در مورد دفاع مقدس و منزلت شهید

شهدا شمع محفل دوستانند، شهدا در قهقههمستانه شان و در شادی وصولشان "عند ربهم یرزقون" اند و از نفوس مطمئنه ای هستند کهمورد خطاب "فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی" پروردگارند.

هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آنبهره جسته ایم.

ما در جنگ برای یک لحظه هم نادمو پشیمان از عملکرد خود نیستیم.

شهادت درراه خدا مسئله ای نیست که بشود با پیروزی در صحنه های نبرد مقایسه شود، مقام شهادتخود اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است.
ما تابع امر خداییم، به همین دلیل طالب شهادتیم و تنها به همیندلیل است که زیر بار ذلت و بندگی غیر خدا نمی رویم .

همین شهادتها پیروزی را بیمه می کند. همین شهادتهاست که دشمنرا رسوا می کند در دنیا.

رحمت خداوند برهمه شهیدان و رضوان و مغفرت حق بر ارواح مطهرشان که جوار قرب او را برگزیدند وسرافراز و مشتاق به سوی جایگاه مخصوصشان در پیشگاه رب خویش شتافتند.

سعادت را آنها بردند که آن چیزی را که خدا به آنها دادهبود تقدیم کردند و ما عقب مانده آنها هستیم.


مفقودین عزیز محور دریای بیکران خداوندی اند و فقرای ذاتیدنیای دون در حسرت مقام والایشان در حیرتند.

عزیزان من مصمم باشید و از شهادت نترسید، شهادت عزت ابدی است،حیات ابدی است.

از هر قطره خون شهید ما کهبه زمین می ریزد، انسانهای مصمم تر و مبارزی بوجود می آیند.

برنامه اسلام از عصر وحی تاکنون بر شهادت توام با شهامت بودهاست.

ما اگر کشته هم بشویم در راه حق کشتهشدیم و پیروزی است و اگر بکشیم هم در راه حق است و پیروزی است.

آنهایی که به خدا اعتقاد ندارند و به روز جزا آنها بایدبترسند از موت، آنها از شهادت باید بترسند. ما و شاگردان مکتب توحید از شهادت نمیهراسیم، نمی ترسیم.

ما اگر شهید بشویم قیدو بند دنیا را از روح برداشتیم و به ملکوت اعلی و به جوار حق تعالی رسیدیم.

دوستانمان که شهید شدند در جوار رحمت حق هستند، چرابرای اینها دلتنگ باشیم؟ دلتنگ باشیم که از دیار قید و بندی خارج شدند و به یک فضایوسیع و در تحت رحمت حق تعالی واقع شدند؟

مااز خدا هستیم همه، همه عالم از خداست، جلوه خداست و همه عالم به سوی او برخواهدگشت، پس چه بهتر که برگشتن اختیاری باشد و انتخابی و انسان انتخاب کند، شهادت را درراه خدا و انسان اختیار کند موت را برای خدا و شهادت را برای اسلام.

شهادت یک هدیه ای است از جانب خدای تبارک و تعالی برایآن کسانی که لایق هستند و دنبال هر شهادتی باید تصمیمها قویتر بشود.

از شهادت باکی نیست، اولیای ما هم شهید شدند یا مسمومشدند یا مقتول، اولیای ما هم بعضی از آنها در حبس و بعضی از آنها در تبعید به سربردند، برای اسلام هر چه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.

شهادت ارثی است که از اولیای ما به ما می رسد، آنها باید ازمردن بترسند که بعد از مرگ، موت را فنا می دانند، ما که بعد از موت را حیات بالاتراز این حیات می دانیم چه باکی داریم.
منطقما، منطق ملت ما، منطق مومنین، منطق قرآن است (انا لله و انا الیه راجعون) با اینمنطق هیچ قدرتی نمی تواند مقابله کند جمعیتی که، ملتی که خود را از خدا می دانند وهمه چیز خود را از خدا می دانند و رفتن از اینجا را به سوی محبوب خود، مطلوب خود میدانند، با این ملت نمی توانند مقابله کنند آنکه شهادت را در آغوش همچون عزیزی میپذیرند آن کوردلان نمی توانند مقابله کنند.

برنامه اسلام از عصر وحی تا کنون بر شهادت توام با شهامت بودهاست. قتال در راه خدا و در راه مستضعفین در راس برنامه های اسلام است.

یک موی سر این کوخ نشینان و شهید دادگان به همه کاخ وکاخ نشینان جهان شرف و برتری دارد.

شهادتدر راه خدا چیزی نیست که بتوان آن را با سنجش های بشری و انگیزه های مادی ارزیابیکرد.

خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند. خوشا به حال آنان که در این قافله نور جان و سر باختند. خوشا به حال آنهایی که اینگوهرها را در دامن خود پروراندند.

خداوندا! تو می دانی که فرزندان این سرزمین در کنار پدران و مادران خود برای عزت دین تو بهشهادت می رسند و با لبی خندان و دلی پر از شوق و امید به جوار رحمت بی انتهای توبال و پر می کشند.

خدا می داند که راه ورسم شهادت کور شدنی نیست و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتداخواهند نمود.

همین تربت پاک شهیدان است کهتا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.

من از خداوند تعالی رحمت برای شهدای عزیز در این جنگ تحمیلیخواستارم. اینان برای اسلام فدا شدند و در نزد خدای تعالی و در جوار رحمت واسعه اوبه سعادت ابدی و افتخار دائمی رسیدند.

شهید نظر می کند به وجهالله.

این شهدا زنده هستند و در پیش خدایتبارک و تعالی "عند ربهم یرزقون" اند.

ما

/ 0 نظر / 327 بازدید