چهل حدیث در مورد شهادت

11.شهادت در راه خدا
دعا امیر المومنین علیه السلام لهاشم بن عتبه فقال :

اللّهم ارزقه الشّهاده فی سبیلک و المرافقه لنبیّک.

حضرت علی علیهالسلام در دعای خود به هاشم بن عتبه فرمودند :

خداوندا، شهادت در راهت را وهمراهی با پیامبرت را به او روزی کن.

نهج السّعاده، ج2، ص108


12.همسایگی با شهدا

قال امیرالمومنین علیه السلام :

نسال الله منازل الشهداء و معایشه السّعداء ومرافقه الانبیاء.

حضرت امام علی علیه السلام فرمود :

از خداوندجایگاه شهیدان و زندگی با سعادتمندان و همراهی با پیامبران را طلب میکنم.

نهج البلاغه، خطبه23


13. عشق به شهادت
قال امیر المومنین علیه السلام :

فو الله انی لعلی الحق. و انی للشّهاده لمحبّ.

حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود :

پس بهخدا قسم من بر حقّم و دوستدار شهادت.

شرح نهج البلاغه، ج6، ص99 و 100

14. امید شهادت در جبهه
قال امیرالمومنین علیه السلام :

و الله لولا رجائی الشّهاده عند لقائی العدوّ لوقدحمّ لی لقاءه لقرّبت رکابی، ثمّ شخصت عنکم فلا اطلبکم ما اختلف جنوب وشمال.

حضرت امام علی علیه السلام فرمود :

به خدا قسم اگر آرزوی شهادترا در پیکار با دشمن نمی داشتم،(که ای کاش زودتر فراهم آید) بر مرکب خود سوار میشدم و از میان شما کوچ می کردم و تا باد شمال و جنوب بوزد (برای همیشه) در جستجویشما نمی پرداختم.

شرح نهج البلاغه، ج7، ص285، خطبه118


15. در ردیفشهیدان
قال السّجاد علیه السلام :

حمدانسعدبه فی السّعداء من اولیائه و نصیر به فی نظم الشّهداء بسیوفاعدائه.

حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود :

سپاس خدای را، سپاسی کهبدان در زمره اولیاء نیکبختی قرار گیریم و بواسطه آن در ردیف شهیدان با شمشیردشمنانش در آئیم.

صحیفه سجّادیه، ج41، دعاء116. شهادتطلبی
قال رسول الله صلی الله علیه و آله :

منطلب الشّهاده صادقا اعطیها و لولم تصبه.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آلهفرمود :

هر کس از روی صدق شهادت را طلب کند، خداوند به او ((ثواب)) آن راعطا خواهد کرد، هر چند به شهادت نرسد.

کنز المعال، ج4، ص421،حدیث1121017. تبریک به شهیدان
قال امیر المومنین علیه السلام :

انّ الله کتب القتل علیقوم و الموت علی آخرین و کلّ آتیه منیّته کما کتب الله له فطوبی للمجاهدین فی سبیلالله و المقتولین فی طاعته.

حضرت امام علی علیه السلام فرمود :

خداوند برای گروهی کشته شدن و برای گروهی دیگر مرگ را مقرّر نموده و هرکدام به اجل معین خود آنسان که او مقدّر کرده است می رسند، پس خوشا به حال مجاهدانراه خدا و کشتگان راه اطاعت او.

نهج السعاده، ج2، ص107

18. خون شهید
انّ علیّ ابن الحسین علیه السلام کان یقول : قال رسول الله صلیالله علیه و آله :

ما من قطره احبّ الی الله عزّوجلّ من قطره دمٍ فی سبیلالله.

امام زین العابدین علیه السلام پیوسته از قول رسول خدا صلی الله علیهو آله می فرمود:

هیچ قطره ای در نزد خداوند دوست داشتنی تر از قطره خونی کهدر راه خدا ریخته می شود نیست.

وسائل الشیعه، ج11، ص8، حدیث1119. شهید درد جراحت را احساس نمی کند
قال رسول الله صلی الله علیه و آله :

الشّهید لایجد المالقتل الّا کما یجد احدکم مسّ القرصه.

/ 0 نظر / 23 بازدید